December 20th, 2018

German language 9

German language flashcards

Quote: Němčina je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku, stejně jako oficiální jazyk, v Lucembursku a ve Švýcarsku. Tam jsou také kapsy německy mluvící komunity v severní Itálii a Belgii. Němčina může také pomoci v mnoha částech Východní Evropy, kde se jazyk používá k být vyučován jako první cizí jazyk ve škole.

Cards Deutsche4RuCzEn9.pdfhttps://drive.google.com/open?id=1jmKl4zBIT30xAe5JTb_NVf14KVIgqBQY - 724 Kb
Free download from Google Drive   FULL Download list - http://geocities.ws/frenchfree/GOOGLE_DRIVE_PDF.txt

German language flashcards